пʼятниця, 15 травня 2020 р.

Завдання для учнів 6-А класу на період карантину (з 18.05 до 22.05.2020)


Завдання з української мови для учнів 6-А класу на період карантину (з 18 до 22 травня)

Завдання для учнів 9-А класу на період карантину (з 18.05 до 22.05)


Завдання для учнів 9-А класу на час карантину (з 18 до 22 травня)

Запитання за змістом роману "Чорна рада"


Питання за текстом роману П.Куліша «Чорна рада»

четвер, 14 травня 2020 р.

Увага! Важлива інформація!
Якщо б комусь часом було замало оцінок або хтось хоче багато дванадцяток з української мови, то... від сьогодні це можливо. Ватро лише перейти за посиланням:
https://zawucz.blogspot.com/ ,
виконати 2-3 завдання письмово, погратися інтерактивними вправами і вислати результат.
Що найголовніше!!! Тут ви не обмежені в часі! Це не школа! Це додаткові можливості МАН.
Але оцінки тільки двоцифрові!!!

пʼятниця, 8 травня 2020 р.

Завдання з української мови та літератури для 6-А класу на період карантину (12-15 травня)

Завдання з української мови для 6-А класу на період карантину (з 12.05 до 15 .05. 2020 року)


12.05.2020
Тема уроку. Узагальнення вивченого з теми «Займенник як частина мови»
Завдання:
1.     Повторіть розряди займенників
2.     Виконайте вправи: 554 (усно), 555 (письмово)
3.     Домашнє завдання. Виконайте письмово завання ІІ вправи 557, сфотографуйте і надішліть учительці для перевірки на Viber або електронну пошту: ludoczkar@gmail.com

13.05.2020
Тема уроку. Узагальнення вивченого з теми «Займенник як частина мови»
Завдання:
1.     Повторіть розряди займенників
2.     Виконайте тести на с.214-215
3.     Домашнє завдання. Підготуйтеся до контрольної роботи за темою «Займенник як частина мови»

15.05.2020
Тема уроку. Контрольна робота № 8 з теми «Займенник як частина мови» (тестові завдання).
* Контрольна робота є обовязковою для виконання усіма учнями. Памятайте, що роботи, вислані невчасно, перевірятися НЕ БУДУТЬ. Учні, які не матимуть оцінки за тему (без поважної причини), будуть оцінені у вересні і матимуть роботу на літо.
1.     У зошитах записати дату. У наступному рядку –
Контрольна робота №8 з теми «Займенник як частина мови»       (тестові завдання).
2.     Тестові завдання та відповіді НЕ ПЕРЕПИСУЄМО!!! Нумеруємо. Правильну відповідь позначаємо буквою, ТІЛЬКИ БУКВОЮ.
3.     Восьме завдання виконуємо за умовою.
4.     Висилаємо вчительці для перевірки 15 травня з 9:00 до 17:00 !!!!!       на Viber або електронну пошту: ludoczkar@gmail.com

1. Визначити речення, у якому є займенники.
А 3 малого джерела велика річка починається.      
Б Цибуля від семи недуг лікує.
В Умій їздити, умій і доглядати.
                               
Г Кожний собі щастя кує.
2. Визначити рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс.
         А Ні/хто, казна/який, аби/який, де/що.
         Б Аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто.
         В Казна/що, будь/який, хтозна/що, невідь/який.
         Г Де/котрий, аби/який, будь/що, чий/небудь.
3. Визначити рядок, у якому всі займенники стоять у формі орудного
відмінка.
А Нею, ніким, вона, себе.                              
Б Казна-чим, хтозна-яким, мною, чим.
В Ніхто, чим, ким, я.                                       
Г Моїм, наш, цей, дехто.
4. Визначити рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками
пишеться разом.
А Ні/хто, ні/з/ким, ні/на/що, ні/в/кого.             
Б Ні/ким, ні/що, ні/скільки, ні/котрий.
В Ні/до/чого, ні/в/чому, ні/який, ні/з/чим.      
Г Ні/за/що, ні/ким, ні/який, ні/в/кого.
5. Установити відповідність між виділеними в реченнях займенникамиі синтаксичною роллю, яку вони виконують.
         1 Я — не ти.                                                                   А Підмет.
        
2 У всякої пташки — свої замашки.                            Б Присудок.
        
3 Хто землю удобрює, тому й земля повертає          В Додаток.
        
4 Як сокіл змокне, то й ґава його вдзьобає.                Г Означення.
6. Установити відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням.
         1 Хто, котрий, скільки, що.                       А Особові.
        
2 Вони, ми, вона, ти.                                  Б Вказівні.
        
3 Хтось, деякий, будь-що, щось.              В Відносні.
        
4 Оцей, такий, цей, стільки.                      Г Неозначені.
7. Провідміняйте особовий займенник третьої особи однини чоловічого роду.
8. Записати речення. Підкреслити займенники. Надписати розряд
Ціле літо дід Данило живе на пасіці в лісах. Там увесь рік пахне вощиною, медом і травами. Він має дуже гарні очі, лагідну посмішку і трохи скорботні уста, на які не назбирувались ні злоба, ні погане слово. І такий він увесь чепурний та охайний, що мені одразу хочеться кудись заховати свої брудні руки.
О Михайлику, бач де ми здибались з тобою! радіють дідові очі і радіють сльозинки в них.


Завдання з української мови та літератури для 9-А класу на час карантину (12-15 травня)

Завдання з української мови та літератури для 9-А класу на час карантину (з 12.05 до 15.05.2020 р.)
Українська мова


13.05.2020
Тема уроку. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень).
Завдання:
1.     Повторіть способи вираження підмета, типи присудків.
2.     Виконайте письмово тестові завдання

1.     Слова, протилежні за лексичним значенням, називаються
а) синонімами;
б) антонімами;
в) омонімами;
г) паронімами (1 бал)
     2.  Указати рядок, у якому всі слова мають більшу кількість букв, ніж звуків
а) льодок, будяк, людина, комаха;
б) тональність, будівельник, різьбяр, ненька;
в) в’язальник, лялька, тьмяний, лисиця;
г) вітальня, жменька, тьохкати, долоня (1 бал)

3.     Записати 3 слова, у яких звуків більше, ніж букв (1 бал)

4.     У наведених словах визначити значущі частини слова:
Криниця, грім, присілок, ходиш (2 бали)

5.     Записати 3 слова, утворених безсуфіксним способом (2 бали)

6.     Визначити усі частини мови у поданному реченні:

Добре (1) подумавши (2), семеро (3)  хлопців (4) рішуче (1) попрямували (5) через (6) заросле (7) бур’яном (4) подвір’я (4) (3 бали)

7.     Навести приклад: 1) стверджувальної частки, 2) сурядного протиставного сполучника, 3) похідного прийменника (2 бали)

Сфотографуйте і надішліть учительці для перевірки на Viber або електронну пошту: ludoczkar@gmail.com

3.     Домашнє завдання: повторити частини мови


Українська література

12.05.2020
Тема уроку.  П.Куліш. «Чорна рада». Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку.
Виконати тестові завдання
1.     Історичною основою твору "Чорна рада" П.Куліша є: 
А) національно-визвольна війна (1648 - 1654 рр.) під проводом Богдана Хмельницького;
Б) Коліївщина, 1768 р.;
В) розгром шведів під Полтавою, 1812 р.; 
Г) скасування кріпосного права в Україні, 1861 р.;
Д) події ніжинської Чорної ради, 1663 р. 
2.     За жанровою формою "Чорна рада" П.Куліша - це твір 
А) соціально-побутовий; 
Б) психологічний;
В) історичний; 
Г) філософський; 
Д) детективний
3.     "Недовго поорудуєш, вразький сину. Коли взявсь брехати по-собачи, то й пропадеш, як собака. Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся! Плюньте, братці, на його гетьманство". Ці слова у творі "Чорна рада" П.Куліша сказав старий січовик Пугач на адресу: 
А) полковника Шрама; 
Б) Матвія Гвинтовки; 
В) Павла Тетері;
Г) Якима Сомка; 
Д) Івана Брюховецького
4.     "Орел, не козак", козак-лицар, "...добрий був син і щирий козак", палко кохав Лесю Череванівну, бився за неї не на життя, а на смерть. Це...
А) Кирило Тур; 
Б) Максим Гвинтовка;
В) Петро Шраменко; 
Г) Василь Невольник; 
Д) Яким Сомко
5.     Укажіть ім’я героя, про якого йдеться в уривку твору П.Куліша «Чорна рада»: "Був він син паволоцького попа, по прізвищу Чепурного, учився в Київській братській школі, і вже сам вийшов був на попи. Як же піднялись козаки з гетьманом Остряницею, то він устряв до козацького війська; бо гарячий був чоловік…". 
А) Іван Брюховецький; Б) Петро Шрам; В) Яким Сомко; 
Г) Іван Шрам; Д) Кирило Тур
6.     Укажіть, яку роль виконує у творі П.Куліша "Чорна рада" Божий чоловік. 
А) Є носієм народної моралі; Б) Є об'єднавчим образом;
В) Поширює Христове вчення;  Г) Представляє низове козацтво;
Д) Допомагає розкрити образ Шрама.
7.     У творі "Чорна рада" П.Куліша яскраво виражені ознаки... 
А) реалізму; Б) модернізму; В) класицизму; 
Г) романтизму; Д) сентименталізму
* Охочі можуть вислати на перевірку

Домашнє завдання. Підготуватися до літературного диктанту за змістом роману (Запитання зявляться на блозі у пятницю)

15.05.2020
Тема уроку. Підсумковий урок за романом П.Куліша «Чорна рада»
Літературний диктант за змістом роману (Запитання будуть в окремій публікації)

Домашнє завдання. Опрацювати біографію Марка Вовчка у підручнику, с.293-295